Tenaga Kependidikan

Nama          : Dwi Sulistinah

Jabatan     : Kepala TU

 

 

 

 

Nama          : Setyowati

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : Fujiati Musiama

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : Alfiatun

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : Sri Mawarni

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : Rokhmiati

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : Atik Rakhmawati, A.Md

Jabatan     : Pustakawan

 

 

 

Nama          : Arif Setyo Budi

Jabatan     : Keamanan

 

 

 

Nama          : Tugiyono

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : Turyati

Jabatan     : Staff TU

 

 

 

Nama          : M. Hanif

Jabatan     : Sraff TU

 

 

 

Nama          : Mujioyono

Jabatan     : Penjaga Malam

Leave a Reply