Guru Guru SPERO

Nama Guru         : Dra. Irina Kurniati Lubis, M.Si

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

 

 

 

 

Nama Guru         : Drs. Suranto, M.Pd

Mata Pelajaran : Matematika

 

 

 

Nama Guru         : Drs. Ahmad Budisusilo

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

 

 

 

Nama Guru         : Budiana, MSI

Mata Pelajaran : Pen. Agama Islam

 

 

 

Nama Guru         : Dra. Sri Windarti, MS.i

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

 

 

 

Nama Guru         : Juwariyah, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

 

 

 

Nama Guru         : Drs. Suhardi

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Sosial

 

 

 

Nama Guru         : Agus Prasetyo, S.Pd

Mata Pelajaran : PJOK

 

 

 

Nama Guru         : Eko WInarso, S.Pd

Mata Pelajaran : Matematika

 

 

 

Nama Guru         : Iswantini, S.Pd

Mata Pelajaran : BK

 

 

 

Nama Guru         : Dra. Dwi Andari

Mata Pelajaran : Prakarya

 

 

 

 

Nama Guru         : Sri Rismiyati, S.Pd

Mata Pelajaran : Matematika

 

 

 

Nama Guru         : Dra. Anita Susanti

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Sosial

 

 

 

Nama Guru         : Hardilan, S.Pd

Mata Pelajaran : Seni Budaya

 

 

 

Nama Guru         : Hendri Murdiantoro, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

 

 

 

Nama Guru         : Tejawati Kusuma H, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

 

 

 

Nama Guru         : Daryani, M.Pd

Mata Pelajaran : Bimb. Konseling

 

 

 

Nama Guru         : Zaenal Arifin, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Alam

 

 

 

Nama Guru         : Empi Muzaitin, S.Pd

Mata Pelajaran : PKn

 

 

 

 

Nama Guru         : Wahyuningsih, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Alam

 

 

 

 

Nama Guru         : Endang Setyowati, S.Pd

Mata Pelajaran : Bimb. Konseling

 

 

 

 

Nama Guru         : Sayogo, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Sosial

 

 

 

 

Nama Guru         : Nadhirin, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Sosial

 

 

 

 

Nama Guru         : Budi Darmanto, S.Pd

Mata Pelajaran : PJOK

 

 

 

 

Nama Guru         : Siti Mustofiyah, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Alam

 

 

 

Nama Guru         : Isnanto, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

 

 

 

Nama Guru         : Haryati, S.Kom

Mata Pelajaran : Prakarya

 

 

 

 

Nama Guru         : Siti Umi Masruroh, S.Pd

Mata Pelajaran : PKn

 

 

 

Nama Guru         : Mickeyal Indonesia AM, S.Pd

Mata Pelajaran : Bimb. Konseling

 

 

 

Nama Guru         : Ferdian Kurniawati, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

 

 

 

Nama Guru         : Djoko Setyono, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

 

 

 

Nama Guru         : Tri Adha Wibowo, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

 

 

 

Nama Guru         : Siti Navisah, S.Pd

Mata Pelajaran : Seni Budaya

 

 

 

Nama Guru         : Supardi, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Alam

 

 

 

Nama Guru         : Suwanti, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

 

 

Nama Guru         : Siti Muzayanah, S.PdI

Mata Pelajaran : Pend. Agama Islam

 

 

 

Nama Guru         : Indriastuti Hariningtyas, S.Pd

Mata Pelajaran : PKn

 

 

 

Nama Guru         : Imron Rosidi, S.Kom

Mata Pelajaran : Prakarya

 

 

 

Nama  Guru         : Nanik Sri Astuti, S.Pd

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

 

 

 

Nama  Guru         : Nur Khasanah, S.Pd

Mata Pelajaran : Matematika

 

 

Nama Guru         : Andriani Tri Windyaningrum, S.Pd

Mata Pelajaran : Ilmu Peng. Sosial

 

 

 

Nama Guru         : Diah Ayu P., S.Pd

Mata Pelajaran : Matematika

 

 

 

Nama Guru         : M. Arief Budi Raharjo, S.Pd

Mata Pelajaran : PJOK

 

 

 

NamGuru         : Nur Zaenudin, S.PdI

Mata Pelajaran : Pend. Agama Islam

 

 

 

Nama Guru         : Resya Putri Numala, S.Pd

Mata Pelajaran : Seni Budaya

 

 

 

 

Leave a Reply